На 10-ти март се одржа првиот практичен семинар насловен “Актуелни методи на работа кај деца со дислексија, дисграфија и развојна дисграфија”. На семинарот предавачи беа нашите соработници од Република Србија Др. Стевен и Др. Виолета Несторови. Се надеваме дека сите ученици на семинарот стекнатите знаења ќе ги применуваат во пракса и ќе допринесат кон создавање на инклузивно општество за учениците со дислексија.