„Шила“ е книжевно-ликовен свет, напишан, нацртан и сошиен како поддршка за истрајноста, стрпливоста и самодовербата кај децата, кој го отвора прашањето за соочување на децата со дислексија.
Најточна проценка може да се даде на 9-годишна возраст иако знаците за дислексија, односно таканаречените предиктори можат да се уочат уште во предучилишната возраст.
Во интервјуто, тој отворено раскажа за болната тема, за дискриминацијата и навредите со кои се соочувал додека бил ученик, за борбата да се надмине состојбата, за која дури на свои
Џејми Оливер бил потпросечен ученик кој во текот на образовниот процес бил третиран како ученик со посебни потреби, но тоа што ја избрал вистинската професија во животот му овозможило да
„Кога во текстот ќе наидам на повеќесложен збор, ги читам првите букви и ништо понатаму не гледам„. Манов кај себе ја препознала бавноста во читањето и заморот, но и заменувањето