Услови за членство во Здружението за дислексија АЈНШТАЈН

Услови за членство во Здружението за дислексија АЈНШТАЈН

Услови за членство во Здружението за дислексија АЈНШТАЈН (1) Член на Здружението може да биде секое полнолетно, деловно способно лице без оглед на неговата расна, национална или верска припадност, кое е државјанин на Р.С. Македонија или е странец со постојан престој...

Семинар – “Современи методи и алатки при работа со ученици со дислексија и дискалкулија бр. 2”

23-ти ноември беше ден резервиран за вториот практичен семинар насловен “Современи методи и алатки при работа со ученици со дислексија и дискалкулија”. Предавач на семинарот беше г-ѓа Славица Тасевска Николовска – Единствениот лиценциран тренер за корекција на...