За прв пат на територијата на Република Македонија активно учество за подигнување на јавната свест за дислексијата зема Капитол Мол во соработка со Здружението за дислексија АЈНШТАЈН. Капитол мол по примерот на светските гиганти по повод октомври месецот на дислексијата го промени своето лого со цел граѓаните да имаат можност да го искусат начинот на кој што гледаат лицата со дислексија.

Соработката значеше креирање на заедничката кампања #КАЖNDИСЛЕХИЈА. Во рамките на оваа кампања беа креирани седум инспиративни статии за дислексија, односно успешни приказни на познатите личности кои се соочуваат со дислексија. Во рамки на кампањата беа креирани 255 креативни кавер фотографии за Фејсбук со различни имиња напишани со измешани или испревртени букви, кои беа достапни за јавноста. Јавноста ја анимиравме преку голем број на фотографии со цитати од светски познатите дислексичари. Во последниот ден од месец октомври, во Капитол Мол беше поставен и инфо- пулт за дислексија, каде што граѓаните можеа да се информираат за оваа состојба, да постават прашања .