Здружението Ајнштајн низ бројки:

Нашите услуги

Наш приоритет се сите оние кои се соочуваат со некоја од состојбите кои предизвикуваат специфични тешкотии во учењето, како и менталното здравје на сите граѓани. Токму затоа нашиот едукативно терапевтски центар ги нуди следниве услуги: 

Нашиот блог

Запознајте се одблиску со нашите ставови и активности:

Партнери

Запознајте ги нашите соработници