Не секое дете со висoка енергија или импулсивност има АДХД

Не секое дете со висoка енергија или импулсивност има АДХД Што претставува АДХД? АДХД е една од првите работи за кои се сомневаме кога однесувањето на детето на час или перформансите на училишните задачи е проблематично. Дете кое не може да седи мирно, кое дава одговори на час без да крева рака, кое не ја [...]

“Важноста на самодовербата и самопочитувањето кај децата”

“Важноста на самодовербата и самопочитувањето кај децата” Секој човек во себе поседува една внатрешна слика и перцепција за неговите јаки и слаби страни врз кои влијаат позитивните и негативните одговори што ги добиваме од луѓето за кои сметаме дека нам ни се важни. Самопочитувањето е онаа идеја што ја имаме за себе и вредноста која [...]

Како да ги препознаеме лицата со дислексија?

Заеднички карактеристики на дислексичарите според Рон Дејвис Најлесниот начин за да ги препознавме лицата со дислексија е доколку ги утврдиме нивните најчести заеднички карактеристики. Според методот на Рон Дејвис, лицата со дислексија ќе покажуваат барем 10 од следниве карактеристики и однесувања. Овие карактеристики може да се разликуваат од ден за ден или од минута до [...]

Како да го заштитите вашето ментално здравје во време на пандемија

Како да го заштитите вашето ментално здравје во време на пандемија Пандемијата предизвикана од коронавирусот му нанесе штета на менталното здравје на милиони луѓе ширум светот. За многу луѓе беше предизвик да се прилагодат на новите реални ситуации: работење од дома, привремена невработеност, домашно школување на децата, недостатокот на физичкиот контакт со другите членови од [...]