Како неписменото дете со дислексија стана познат поет?

Како неписменото дете со дислексија стана познат поет? Кога бев ученик, наставниците не знаеја што е дислексија. Во мое време во училиштата воопшто немаше многу место за сочувство, разбирање и човечност. Но не се лутам на своите наставници. Некои од нив сакаа да помогнат на учениците, но тоа не им беше дозволено. Да се посвети [...]

Симптоми и ефекти од дислексијата на часот по математика

ваа статија е пред сѐ наменетаза наставниците кои предаваат МАТЕМАТИКА и има за цел да им помогне полесно да ги…

Само 3% од населението гледа на дислексијата како предност

Таа е фокусирана на промена на перцепцијата (или заблуда) за дислексијата и помагање на луѓето да разберат дека всушност дислексијата..

Деца со дислексија = Креативци со преголемо срце

Некои би рекле потешкотија, јас би рекла дарба. Некои би рекле состојба, јас би рекла шарени умови

Постојано го забележувам е дефицитот од практичари кои ќе се посветат на работа со деца со дислексија

Вие како здружение за дислексија имате еден убав слоган кој гласи „Дислексија-ништо страшно“. Во таа фраза се крие пораката за прифаќање…

Дислексија-проблемот со читањето и пишувањето присутен кај учениците, невидлив кај институциите

Дислексија-проблемот со читањето и пишувањето присутен кај учениците, невидлив кај институциите Дислексијата е состојба во која…

До кога ќе ги обвинуваме децата со дислексија поради нашите постапки?

Ова е повик до сите нас кои сакаме и работиме со деца кои се соочуваат со потешкотии во учењето, да ги избираме внимателно и паметно зборовите и постапките кои ќе ги применуваме.

Психолошки последици врз децата со дислексија

Што чувствуваат учениците со дислексија? Според научните истражувања лицата особено учениците со дислексија најчесто се соочуваат со следните емоционални состојби, кои дополнително создаваат проблеми кај самиот ученик,

Што претставува дислексијата?

Дислексијата најлесно можеме да ја дефинираме како: „Состојба при која мозокот различно ги процесира пишаниот или говорениот јазик и создава потешкотии во читањето, пишувањето и генерално во учењето.”