Кошаркарската легенда Коби Брајант се соочувал со дислексија

Тој за себе велел дека токму гневот и фрустрациите кои произлегувале од неговата дислексија, му помогнале да му докаже на светот

Модификации на наставата за учениците со дислексија според Д-р Левин

За правилен третман на учениците со дислексија е потребно да се направат одредени модификации на наставата

Премин од одделенска во предметна настава на учениците со дислексија

Премин од одделенска во предметна настава на учениците со дислексија Преминот од одделенска во предметна настава

Дислексијата и чувството на анксиозност одат рака под рака

Поддршката на дете со специфични тешкотии во учењето вклучува многу повеќе од само техники, медоти во однос на вештините

Како неписменото дете со дислексија стана познат поет?

Како неписменото дете со дислексија стана познат поет? Кога бев ученик, наставниците не знаеја што е дислексија. Во мое време

Симптоми и ефекти од дислексијата на часот по математика

Oваа статија е пред сѐ наменетаза наставниците кои предаваат МАТЕМАТИКА и има за цел да им помогне полесно да ги…

Само 3% од населението гледа на дислексијата како предност

Таа е фокусирана на промена на перцепцијата (или заблуда) за дислексијата и помагање на луѓето да разберат дека всушност дислексијата..

Деца со дислексија = Креативци со преголемо срце

Некои би рекле потешкотија, јас би рекла дарба. Некои би рекле состојба, јас би рекла шарени умови

Постојано го забележувам е дефицитот од практичари кои ќе се посветат на работа со деца со дислексија

Вие како здружение за дислексија имате еден убав слоган кој гласи „Дислексија-ништо страшно“. Во таа фраза се крие пораката за прифаќање…