Градоначалникот Колев за болната тема – дислексија: Ниту едно дете да не го доживее она кое го минав јас, тоа е мојата мисија

damjanfinal21
Share
This

Post a comment