„Шила“ е книжевно-ликовен свет, напишан, нацртан и сошиен како поддршка за истрајноста, стрпливоста и самодовербата кај децата, кој го отвора прашањето за соочување на децата со дислексија.
Eден од пет ученици има некоја тешкотија во учењето, покажуваат светските истражувања. Застапеноста на лица со дислексија се движи од 5 до 12 отсто. Нашите домашни истражувања ја покажуваат истата