Што чувствуваат учениците со дислексија? Според научните истражувања лицата особено учениците со дислексија најчесто се соочуваат со следните емоционални состојби, кои дополнително создаваат проблеми кај самиот ученик,
  • 0
Дислексијата најлесно можеме да ја дефинираме како: „Состојба при која мозокот различно ги процесира пишаниот или говорениот јазик и создава потешкотии во читањето, пишувањето и генерално во учењето.”
  • 0
8 инспиративни филмови за дислексија По повод месецот на дислексијата за вас креиравме листа на 8 инспиративни филмови за дислексијата кои задолжително треба да ги погледнете. Овие филмови се одличен
  • 0