Здружението за дислексија АЈНШТАЈН во рамки на Еразмус + проектот „Courses for parents of children with dyscalculia – CALCUATE” објавува повик за учество на 5 учесници на обуката насловена „Иновативни
Made By Dyslexia ја започнаа иницијативата „Светско собрание за дислексија„. Така започна првиот глобален настан насочен кон креирање на системски промени за тоа како светот треба да ја перцепира, дефинира
„Шила“ е книжевно-ликовен свет, напишан, нацртан и сошиен како поддршка за истрајноста, стрпливоста и самодовербата кај децата, кој го отвора прашањето за соочување на децата со дислексија.
Најточна проценка може да се даде на 9-годишна возраст иако знаците за дислексија, односно таканаречените предиктори можат да се уочат уште во предучилишната возраст.