Здружението за дислексија Ајнштајн и Градоначалникот на Општина Велес Г- дин Марко Колев потпишаа меморандум за соработка на Еразмус + проектот „Dyslexia online teaching courses - DysCourse„. Преку оваа соработка