Вие како здружение за дислексија имате еден убав слоган кој гласи „Дислексија-ништо страшно“. Во таа фраза се крие пораката за прифаќање...
  • 0
Дислексија-проблемот со читањето и пишувањето присутен кај учениците, невидлив кај институциите Дислексијата е состојба во која...
  • 0
Ова е повик до сите нас кои сакаме и работиме со деца кои се соочуваат со потешкотии во учењето, да ги избираме внимателно и паметно зборовите и постапките кои ќе
  • 0