Запознај го тимот

ДАМЈАН НИКОЛОВСКИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ

СЛАВИЦА ТАСЕВСКА

ЛИЦЕНЦИРАН ТРЕНЕР ЗА СПЕЦИФИЧНИ ТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО