По примерот на повеќето развиени држави, Филозофскиот факултет од Скопје во соработка со Здружението за дислексија АЈНШТАЈН го изработија првиот криличен фонт во светот наменет за лицата со дислексија DyslexicFZF.

DyslexicFZF го олеснува читањето кај лицата со дислексија, што ја прави текстуалната содржина подостапна за нив.

“Ние луѓето што имаме дислексија, кога читаме, буквите во нашиот ум несвесно се превртуваат, ги гледаме обратно, односно одразително, а многу често знаат да исчезнат, или пак, да „играат“ низ страниците. Традиционалните фонтови уште повеќе ја влошуваат ситуацијата, бидејќи дизајнот на поединечните букви се потпира на останатите, но и многу често фонтовите се направени од естетски причини. Дислексичарите таквите букви ги гледаат исто и навистина тоа им претставува проблем во читањето” вели креаторот на светски познатиот dyslexia friendly фонт Кристиан Боер.

Фонтот во наредниот период ќе подлежи на научно тестирање за се утврди неговата ефикасност, и наскоро ќе биде достапен за користење,